БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЖИНСТ СУМ
ЗАРЛАЛ
Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна. Жинст сумын хүүхдийн Ирээдүй цэцэрлэгт Багшийн ажлын түр орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Харилцах утас: 96880686
ЗД-ийн Захирамж
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 26 2016-04-15
Хөрөнгө зарцуулах тухай 23 2016-04-11
Цэрэг халалт, татлагын ажлыг зохион байгуулах тухай 24 2016-04-12
Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах тухай 25 2016-04-12
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 10 2016-01-29
Бүх нийтийн биеийн тамир спортыг дэмжих жил болгох тухай 11 2016-01-29
Аж ахуй нэгж байгууллагын тооллогын комисс байгуулах тухай 22 2016-04-06
Асран хамгаалагч тогтоох тухай 3 2016-01-13
Газар эзэмшүүлэх тухай 21 2016-04-06
Хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 1 2016-01-05
Газар өмчлүүлэх тухай 4 2016-01-15
Хүүхэд үрчлэх тухай 7 2016-01-26
Хөрөнгө зарцуулах тухай 20 2016-04-06
Шинэ зууны илгээлтийн эзэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай 19 2016-03-17
Дахин үнэлгээ хийх ажлын хэсэг томилох тухай 5 2016-01-25
Хөдөлгөөн өрнүүлэн ажиллах тухай 6 2016-01-26
Газар эзэмшүүлэх тухай 9 2016-01-29
Газар эзэмшүүлэх тухай 27 2016-04-15
Сум хөгжүүлэх сангийн зээл олгох тухай 8 2016-01-26
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2 2016-01-05
Газар эзэмшүүлэх тухай 12 2016-02-08
Хүндэтгэл үзүүлэх тухай 13 2016-02-08
Манлай малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай 14 2016-02-18
Хууль, Захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулах тухай 15 2016-02-22
Төрийн албан хаагчдын сахилга хариуцлагын зөвлөгөөнийг зохион байгуулах тухай 16 2016-02-22
Багт ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай 17 2016-03-17
Уралдаанч хүүхдийг хамгаалах тухай 18 2016-03-17
Тэмцээнд оролцох зардал гаргах тухай 29 2016-04-15
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн сарын аян зохион байгуулах тухай 30 2016-04-16
Сургалт арга хэмжээний зардалгаргах тухай 31 2016-04-26
Багт ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай 32 2016-04-26