БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН БОГД СУМ
ЗАРЛАЛ
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА: Баянхонгор аймгийн Богд сумын засаг даргын тамгын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос 3 дугаар багийн олон нийтийн мэдээлэлийн төвийн барилга барих ажлыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдлийг нь / 50000/ төгрөгөөр худалдан авч болно. Үнийн саналыг /2016 оны 07 дугаар сарын 19-ны 10 цаг 00 минут /-аас өмнө Засаг даргын тамгын газрын даргад/ ирүүлнэ. Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан [2016 оны 07 дугаар сарын 19/-ны өдрийн 11 цагm нээнэ. Дотоодын давуу эрх тооцох эсэх. Тооцно Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг дараах хаягаар авч болно.[Баянхонгор аймгийн Богд сумын Засаг даргын тамгын газар Харилцан утас 91151135 98115737 Баянхонгор аймгийн Богд сумын цахилгаан хангамжийг сайжруулах 04КВ цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өргөтгөл, засварын тендерт оролцохыг урьж байна. Тендерийн бичиг баримтын үнэ 50000 төгрөг. Утас 98115737, 96687009
БАЯНХОНГОР ÀÉÌÃÈÉÍ ÁÎÃÄ ÑÓÌ

   ÁÀßÍÕÎÍÃÎÐ ÀÉÌÃÈÉÍ ÁÎÃÄ ÑÓÌ

ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Áàÿíõîíãîð  аймгийн Áîãä  сум нь 1925 онд байгуулагдсан, хуучнаар Ñàéí  íî¸í хан аймгийн Ëàìûí ãýãýýí Ýðäýíý Áàíäèä õóòàãòûí   øàâèéí хошуу.

Ëóóãàð, Ãóðâàí ãîë, Àëòàé, Öýëãýð, Áóÿíò, Õîðèóëò  гэсэн  6  багийн  нийт  829 өрхөд 2986 хүн амьдардаг.

Хүн амын тоогоор Áàÿíõîíãîð аймгийн 20 сумûí 7-д, малын  тоогоор  6 дугаар  байранд  тус тус орж байна. Тус  сумаас  ÌÓ-í áààòàð Í.Æàìáàà,”Íèñýõèéí” õýìýýí àëäàðøñàí ÌÓ-í àðñëàí Ï.Àþóø íàðààñ ãàäíà ÌÓ-í ãàâüÿàò öîëòîí 5, ñàéí ìàë÷èä 10 ãàðóé, эрдэмтэн  докторууд 20 ãàðóé  төрөн  гарсан  оюунлаг  ард  түмэн  билээ.

Байршил

Áàÿíõîíãîð  аймгийнõàà òºâ õýñãèéí ç¿¿н  урд çàõàä  Õàíãàé íóðóóíû ºìíºõ ïåíåïëåíèé ºâºðò, Ãîâèéí Àëòàéí нурууны  Äºðâºí Áîãä óóëûí àðä Íóóðóóäûí õºíäèéä:

§  Улаанбаатар хотоос 650  км,

§  аймгийн төвөөс 130 км зайд байрладаг. ªâºðõàíãàé àéìãèéí Áàðóóíáàÿí-Óëààí, Íàðèéíòýýë, Áîãä, ººðèéí àéìãèéí ªëçèéò, Баянлиг  Áàÿíãîâü, Æèíñò, сумтай тус тус  хиллэн  оршдог.

Байгаль, газарзүйн онцлог

Газарзүйн онцлог. Далайн түвшинээс дээш 3957.0 мåòð өргөгдсөн ìºíõ öàñò Èõ Áîãä Ä¿íæèíãàðàâ õàéðõàí óóë, äºðºâäºã÷ ãàëàâûí ¿åä õèëýí óëààí ãàëààð òóðãèí áàéæ ñ¿íäýðëýñýí Æàðàí áîãä õàéðõàí óóë,Øîõîéí ÷óëóóíààñ òîãòñîí Äóëààí Áîãä õàéðõàí óóë, ìÿíãàí ÿìààíû îðîí Ç¿¿í áîãä õàéðõàí çýðýã èõ áàãà 4 áîãä óóë, Бор  үзүүр,  Давхар  Хонгор  зэрэг  өргөн  их талууд,õàíãàé íóðóóíààñ ýõ àâñàí Түйн  гол  түүний  цутгал Îðîã öàãààí íóóð çýðýã  õàíãàé, ãîâü òàë õýýð öºë õîñîëñîí á¿ñ íóòàãтай.  

Газар хөдлөлийн эрчим 8,0 балл.

Сумын нутаг дэвсгэр нь уул, гүвээ толгод бүхий тал хээр голын хөндий бөгөөд мал аж ахуй болон газар тариалан эрхýëхэд тохиромжтой.  Аргаль, янгир, ирвэс,  хар сүүëт, Àëòàéí õîéëîã, зэрэг  äàðõàí öààçòàé  ан  амьтан,  вансэмбэрүү,  цулхир, чихэр  өвс  лидэр зэрэг  ховор ургамал ургадаг.  Ялангуяа  чихэр  өвсний  асар  их  нөөцтэй. Байгалийн болон  түүхийн  нэн  сонирхолтой  олон газар байдаг тул  аялал жуулчлал  хөгжих  боломжтой.

 

Цаг уурын нөхцөл

Хуурайдуу õàëóóí  зунтай, хахир өвөлтэй.

§  1 дүгээр сарын дундаж

температур -15-20 °С

§  7 дугаар сарын дундаж

температур +20+30 °С

§  жилийн дундаж салхины хурд 4-6 м/с

§  жилийн хур тундасны нийлбэр 300-400 мм

Газар нутаг

Нийт газар нутгийн хэмжээ 398287 га.

Зориулалт

Хэмжээ

/га/

Нийт талбайд эзлэх хувь

Хөдөө аж ахуйн газар

383891

96.2

Ойн сан бүхий газар

7445

1.8

Усан сан бүхий газар

6272

1.5

Тусгай хэрэгцээний газар

3

0.007

Тосгон, суурингийн газар

516.5

0.1

Дэд бүтцийн газар

159.5

0.04

 

Хүн ам, өрхийн тоо

Үзүүлэлт

Сумын төвд

Хөдөөд

Нийт

Хүн амын тоо

665

2321

2954

Өрхийн тоо

191

638

829

Суурин хүн ам

2986

            Ýðýãòýé

1455

            Ýìýãòýé

1531

 

    Сумын íèéò хүн амын 68,5 хувь нь 0-34 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õýä залуу÷óóä  26.1 хувь 35-59 настай дунд насныхан, 5.32 хувь нь 60- дээш настан байна.

 

ЭДИЙН ЗАСАГ

Сумын хэмжээнд нийт 30 аж ахуйн нэгж байгууллага үйл ажиллагаа явуулж 120 ãàðóé  ñàÿ  төгрөгийн бүтээгдэхүүн ¿éëäâýðëýñýí áàéíà.

 

Эдийн засгийн бүтэц

Ýäèéí çàñãèéí ñóäàëãààíààñ ä¿ãíýëò õèéõýä ñ¿¿ëèéí òàâàí æèëä íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë òîãòìîë ºñ÷ áàéãàà áºãººä ÌÀÀ-í á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé 80-90 õóâèéã ýçýëæ áàéíà. Õóäàëäàà ¿éë÷èëãýýíèé ¿éëäâýðëýëèéí õýìæýý æèë òóòàì ºñ÷ áàéãàà.

 

Ажиллах хүч салбараар

 

 

Салбар

Хэмжих нэгж

2012

Сумын төвд

Хөдөөд

Нийт

Хөдөө аж ахуй

Хүн

42

1388

1430

Õóäàëäàà Үйлчилгээ

Хүн

51

30

81

Òºðèéí áîëîí ÒÁÁ-ä

 

114

28

142

Нийт

Хүн

207

1446

1653

 

Сумын хэмжээгээр нийт 205834 òîëãîé мал 647 ìàë÷èí ºðõ, 708 ìàë á¿õèé ºðõ тоологдсон íü ñóìûí íèéò ºðõèéí 85.4 õóâèéã ýçýëæ áàéíà. ÕÕÀÀßàìíààñ зарлан  дүгнэсэн хадлан тэжээл  бэлтгэх  уралдаанд улсын  хэмжээнд  говийн  бүсэд болон аймагтаа жил бүр   түрүүлж  цом  мөнгөн  шагналаар  шагнуулсан ба  аймгийн хэмжээнд  зарлàсан  “Эрсдэлгүй мал аж ахуйн төлөө”  уралдаанд өрх баг,  сумаараа  3  удаа  түрүүлсэн.

Сумын хэмжээгээр жилд 4.2 га талбайд төмс, 3.5 га талбайд хүнсний ногоо, 2 га талбайд тэжээлийн ургамал тариалж, 29.4  тонн төмс, 19 тонн хүнсний ногоо, 15  тонн тэжээлийн ургамал хураан авñàí.

 

 

Малын бүтэц

ä/ä

Ìàëûí òºðºë

Òîî

Õóâü

1

Òýìýý

4505

2.2%

2

Àäóó

5939

2.9%

3

¯õýð

5066

2.5%

4

Õîíü

33920

16.4%

5

ßìàà

156404

76 %

6

Á¿ãä

205834

100%

 

 

Инженерийн дэд бүтэц                  

 

Цахилгаан хангамж. Сум нь Төвийн эрчим хүчний системд холбогдсон. Сумын төв дээр 2008   онд  баригдсан  15 квт-ийн Под станцтай.

Ус хангамж. Сумын төвд цэвэр усны эх үүсвэрийн   4  гүний худагтай  бөгөөд  ундны  эх  үүсвэрийн  ихэнх нь  задгай  гол  юм.  Сургууль  болон  эмнэлэг  өөрийн  хэрэгцээндээ  гүний  худагтай.  

 

НИЙГЭМ

Орон сууцны хангамж

Сумын хэмжээнèé    нийт  820 ºðõèéí 19.5 õóâü íü, ñóìûí òºâèéí íèéò ºðõèéí 63 õóâü íü  ººðñäèéí áàðüñàí õóâèéí îðîí ñóóöàíä àìüäàðäàã.   Òóñ ñóìàíä áëîêíû 4, âàêóì öîíõíû 1, ýñãèéíèé 1 ¿éëäâýð  òàëõ íàðèéí áîîâíû 3 öåõ, äóãóé çàñâàðûí 2 öýã òóñ òóñ ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà.

 

Нийгмийн үйлчилгээний барилга, байгууламж

1

Сургууль

хүүхэд

689

2

Сургуулийн дотуур байр

ор

70

3

Цэцэрлэг

хүүхэд

95

4

Эмнэлэг /хэвтэж эмчлүүлэх/

ор

10

5

Спорт заал

1

500

6

Биеийн тамирын талбай

м2

1

7

Соёлын төв

тоо

1

8

Номын сан

суудал

25

9

Банк

тоо

2

 

Боловсрол

Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургуулийн 22 бүлэгт 645 хүүхэд өдрөөр суралцаж, албан бус боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрөөр бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол нөхөн олгох сургалтанд 44 иргэн суралцаж байна. Бага ангийн хамран сургалт 99,6 хувь, суурь боловсролын хамран сургалт 99,4 хувьд хүрсэн. Ерөнхий боловсролын сургуульд мэргэжилтэй багшийн хангалт 100 хувьтай байгаа ба мэргэжил дээшлүүлэх хөрвөх сургалтанд нийт 35 багш хамрагдаж байна.

Төрийн өмчийн “Ýðõýñ” цэцэрлэгийн үндсэн сургалтанд 90, гэр цэцэрлэгт 44 хүүхэд   хамрагдаж, сургуулийн өмнөх боловсролын хамралт 93,3 хувьд хүрсэн.

 

Эрүүл мэнд

Сум äóíäûí  ýìíýëýã улсын төсвийн 10 ортой 1 эмнэлэг, 1 эмийн сан  үйл ажиллагаа явуулж, åðºíõèé ýì÷, äîòðûí, õ¿¿õäèéí ìýñ çàñëûí, Шүдний  çýðýã 5 их эмч, 19 эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүд  ажиллаж байна.Ìýñ çàñëûí òàñàã 3 îðîí òîîòîé àæèëëàæ õèéñâýð- 3 ìóõàð îëãîé-37 áóñàä -12 íèéò 52 õàãàëãàà õèéæ ººðèéí áîëîí á¿ñèéí  ñóìäûí èðãýäýä ¿éë÷èëñýí áàéíà.

2014 онд нийт 79 хүүхэд мэндэлж, 0-1 насны хүүхдийн эндэгдэл, эхийн эндэгдэл байхгүй байна. Нийт өвчлөлийг авч үзвэл халдварт бус өвчлөл 793, осол гэмтэл 38, халдварт өвчлөлийн  9 тохиолдол гарсан байна.Õ¿í àìûí íàñ áàðàëòûã óðä îíóóäòàé õàðüöóóëàõàä 30-40 %-ð áóóð÷ 1 îðîíòîé òîîíä áàãòñàí ¿ç¿¿ëýëòòýé áàéíà.

 

Ò¿¿õ Соёл, ñïîðò

Èõ Áîãäûí Ðàâäàí õàðöàãûí îâîî, Ïóíöàã òàéæûí îâîî,Îðîã íóóðûí õºâººí äýõ îþó ÷óëóóí õºøºº, ìÿíãàí öýðãèéí áóëø, õèðãýñ¿¿ð, Äóëààí Áîãäûí õàäíû ñ¿ã çóðàã áèò¿¿òýéí õºíäèéí íóðñàí óóë ò¿¿íýýñ òîãòñîí íîãîîí íóóðóóä, èõ ãîâèéí ýëñýí ìàíõàíóóä çàãàí øóãóé çýðýã  áàéãàëèéí áîëîí ò¿¿õèéí íýí ñîíèðõîëòîé ãàçàð îëîí áàéäãààñ ãàäíà È÷ýýò,Õàðçòàé Õ¿ðýýíý áóóäàë çýðýã ýëýã öºñ õîäîîä äîòðûí ðàøààíóóäòàé.

Íèñýõèéí õýìýýí àëäàðøñàí ÌÓ-í àðñëàí Ïàãìûí Àþóø, Ìîíãîë óëñûí áààòàð Íîðïèëûí Æàìáàà, ºñºõ èäýð íà÷èí ×.Áààñàíõ¿¿,ñïîðòûí  ìàñòåð Ñ.Õ¿¿õíýý,Ñ.Öýðýíäîëãîð,Ñïîðòûí äýä ìàñòåð Ñ.Áàòöýíãýë,À.Áàòöýíãýë,ÌÓ-í ãàâüÿàò æ¿æèã÷èí Ã.Äàøõ¿¿,ãàâüÿàò ìàë÷èí Æ.Äýíäýâ, ÁÍÌÀÓ-í àâàðãà ìàë÷èí Ë.Äàøöýðýí, ß.Æ¿ãäýðñàíãè Á.Òîãîîõ¿¿, óðëàãûí ãàâüÿàò ç¿òãýëòýí õºãìèéí çîõèîë÷ ×.Äîðæñýìáýý,ðàäèîãèéí íýðò íýâòð¿¿ëýã÷ Ð.Äîðæáàò íàðààñ ãàäíà àéìàã îðîí íóòàãòàà àëäàðòàé ñàéí òàìèð÷èä äóó÷èä áºõ÷¿¿ä îëîí áàéäàã.

Ìîíãîë óëñûí àðñëàí Ïàãìûí Àþóøûí Áàÿíõîíãîð àéìãèéí áèåèéí òàìèð ñïîðòûí ãàçðûí ¿¿äýíä áàðèãäñàí õºøºº сүндэрлэнэ.

Ажилгүйдэл, ядуурал

Сумд бүртгэлтэй ажилгүй иргэд 28 байна. Нийт ажилгүй иргэдийн 52 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийг боловсролын түвшингээр нь авч үзвэл 21 хувийг дээд, 4 хувийг тусгай дунд,  61 хувийг бүрэн дунд, 10 хувийг бүрэн бус дунд, 4 хувийг бага буюу боловсролгүй хүмүүс тус тус эзэлж байна.

Тус сум Ахуйн үйлчилгээний нэгдсэн төв байхгүй, 32 жижиг дэлгүүр, нийтийн хоолны 4 цэг, үсчин гоо сайхны 2, гутал засварын 1, оёдолын 1, öýã салангид үйл ажиллагаа эрхэлж байна.

 

ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА

Хот байгуулалт, газрын харилцаа

Áîãä  сумын төв нь Засаг захиргаа-хөдөө аж ахуй-үйлчилгээний үүрэг давамгайлсан тосгон юм.

Сумын нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн цогцолбор  төлөвлөгөөг 2009 онд  Мерси  Кори  ОУБ-ын дэмжлэгтэйгээр  боловсруулан  хэрэгжүүлж байна.

Өнөөгийн байдлаар 307 иргэн гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 26.38 га газар өмчилж, 400 иргэн өвөлжөө, хаваржааны зориулалтаар 40 га газар,  9 аж ахуйн нэгж газар тариалангийн зориулалтаар 0.4 га газар òóñ òóñ  эзэмшиж байна.

 

СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ÀËÑÛÍ ÕÀÐÀÀ

 

 

Мэдээ оруулсан: 2016-05-31 16:55:06